Reglement

Coronacollectie.nl verzamelt een Coronacollectie.

We hopen vooral objecten, beelden, verhalen en gebruiken te ontvangen die symbool staan voor de coronacrisis, zoals jij en jouw omgeving deze crisis ervaart. Die inzendingen kunnen symbolische waarde hebben of van historisch belang zijn.

Een paar afspraken:

 1. De inzendingen moeten betrekking hebben op de coronacrisis;
 2. Alle inzendingen zijn welkom en vormen onderdeel van de collectie;
 3. De totale collectie is de coronacollectie en zal de basis vormen van studie en onderzoek;
 4. Als we op een later moment delen van de collectie tonen, behouden we ons het recht voor bepaalde onderdelen niet te laten zien:
  1. Als we geen copyright kunnen verwerven;
  2. Als we op een andere manier in strijd met de wet zouden handelen;
  3. Als er een ander collectieonderdeel hetzelfde verhaal beter vertelt, of als er meer exemplaren van hetzelfde onderdeel in de collectie aanwezig zijn;
  4. Als de inzending direct of indirect oproept tot racisme of geweld, bijdraagt aan de onderdrukking van mensen of op een andere manier in strijd is met de universele rechten van de mens.
 5. Het is geen wedstrijd, alle inzendingen zijn in beginsel even veel waard. Een keer indienen is dus genoeg;
 6. Inzendingen afkomstig van een bot of andere geautomatiseerde processen zullen we niet opnemen;
 7. Wij behouden ons het recht voor daar waar nodig inzendingen te redigeren, groeperen, van extra context te voorzien of op andere manieren te bewerken.

Copyright

Coronacollectie.nl doet er alles aan om de rechten van media die gebruikt worden in de collectie te achterhalen. We staan geen bijdragen toe die zonder toestemming een inbreuk doen op het intellectueel eigendom van een ander. Mocht je desondanks het idee hebben dat een onderdeel op deze website inbreuk maakt op jouw rechten, laat ons dit dan zo snel mogelijk weten via jasper@visschstam.com.